НАРКОТИЦИТЕ...

Go down

НАРКОТИЦИТЕ...

Писане  black_vi on Съб Юни 28, 2008 5:26 pm

ДОЗИ И ЕФЕКТИ
Ефектът на едно вещество зависи не толкова от абсолютното му количество, колкото от неговата концентрация в тялото, която зависи най-вече от приетата доза. Общоприето е дозите да се изразяват като количество прието вещество, отнесено към единица живо тегло - например mg/kg. Това дава възможност за сравняване на действието на дадено вещество върху различни хора и даже върху различни животински видове. В тази книга навсякъде за удобство дозите са пресметнати в милиграми за човек с тегло 70 kg (mg/70 kg); за хора с друго тегло те трябва да бъдат преизчислени. Всяко физиологически активно вещество има основен, т. е. желан, и странични ефекти. При веществата, разглеждани в тази книга, желаният ефект е влиянието им върху психиката, а страничните ефекти обикновено засягат някои други важни функции на организма, например дишането, сърдечната дейност и т. н. Често дозата за постигане на желания ефект е твърде близо до дозата, предизвикваща някои от страничните ефекти. Най-общо казано, смъртта също би могла да се причисли към страничните ефекти, тъй като тя обикновено е резултат от някой от тях, доведен до крайност; така опиоманите най-често умират от спиране на дишането, а кокаиноманите - от сърдечен удар. За да се получи пълна и вярна картина на въздействието на едно вещество, необходимо е то да се изследва в най-широкия възможен интервал от дози - от нула до смъртната доза. Очевидно е. че всяко вещество има повече от един възможен ефект и за всеки от тях съществува собствена зависимост от дозата му. Тези ефекти обикновено се изследват върху животни, тъй като опитите върху хора са много скъпи или просто невъзможни, когато става дума за определяне на смъртните дози. Зависимостите на ефектите от дозата могат най-пълно да бъдат представени в таблици или графично, но най-често от получените данни се извличат две важни за практиката величини. Ефективната доза ЕD-50 е дозата, при която у 50% от опитните хора или животни се наблюдава даден ефект; всеки от ефектите на дадено средство има своя ЕD-50. Леталната (смъртна) доза LD-50 съответствува на гибелта на 50% от опитните животни или хора. Когато се говори за токсичност на дадено вещество, най-често се има предвид способността му да предизвиква смърт и тогава токсичността му се изразява чрез LD-50. Когато става дума за сила на дадено вещество, се има предвид каква доза е необходима за предизвикване на някакъв определен ефект. Ясно е, че може да бъде сравнявана силата само на вещества, които имат близък по характер ефект; в такъв случай дадено вещество е толкова по-силно, колкото по-ниска е ефективната му доза. Така, мескалинът има типично халюциногенно действие в доза около 300 mg, а LSD предизвиква много сходен на неговия ефект в доза около 0.07 mg; от сравняването на тези цифри можем да заключим, че LSD е около 4000 пъти по-силен халюциноген от мескалина. Освен че са различни по сила, различните средства от една и съща група могат да имат и различна ефективност - тя се характеризира с максималния ефект, който може да бъде постигнат с дадено средство. Кодеинът е около 10 пъти по-слаб аналгетик от морфина и, когато става дума за подтискане на слаба болка, една доза морфин може да бъде заместена от десеторна доза кодеин, но най-силният ефект, който дава морфина, не може да бъде получен от колкото и да е голяма доза кодеин. В този смисъл кодеинът е не само по-слаб. но и по неефективен аналгетик; същото се отнася и до способността му да предизвиква еуфория. Безопасността на дадено вещество зависи от отношението на дозата, която предизвиква желания ефект, към смъртната доза; когато те са близки, съществува опасност даже неголямо предозиране да предизвика смърт. Мярка за тази опасност е отношението LD-50/ЕD-50. което се нарича терапевтичен показател. Още по-голяма сигурност дава факторът на сигурна безопасност, който е равен на отношението ЕD-99/LD-01. Общоразпространено заблуждение е, че по-силните средства са по-опасни, но често нещата стоят наопаки, тъй като силните средства са общо взето по-специфично действуващи и в обичайните дози имат по-малко странични ефекти, което ги прави по-малко опасни. Поуката от това е, че и слабите средства могат да бъдат много опасни; напр. вероятността за получаване на свръхдоза при употреба на лидол е много по-голяма, отколкото с по-силните средства (морфин, хероин). Съществуват разлики в чувствителността на различните хора към ефектите и токсичността на всяко едно вещество, но тези разлики обикновено не са по-големи от два пъти в едната или другата страна. Още великият физиолог Иван Павлов е изследвал влиянието на психофармакологичните средства върху различни хора; той забелязал, че хората с лабилна нервна система се нуждаят от по-малки дози, отколкото тези със силна нервна система. Освен това, съществуват хора, които са особено чувствителни към токсичните ефекти на някои вещества. Дозите, които са безвредни за огромна част от хората, могат да предизвикат у тях шок и даже смърт. Без да се проведе специален тест е практически невъзможно да се предскаже дали дадено средство е безопасно за даден човек. Известни са много смъртни случаи от приемането на една единствена доза. Всичко казано до тук е в сила за действието на всяко вещество само по себе си. При прилагане на две и повече вещества ефектът им понякога е просто адитивен, т. е. сума от ефектите на всяко от тях. Резултатът от взаимодействието, обаче, може да бъде както увеличаване, така и намаляване на ефекта и токсичността на всяко от тях. Когато сумарният ефект нараства, се говори за потенциране на ефекта или за суперадитивност. Така, токсичният ефект на опиатите силно нараства при съвместната им употреба с алкохол. Когато ефектът на двете средства е противоположен, тогава се говори за антагонизъм. В сместа от кокаин и хероин (speedball) хероинът е антагонист на възбудата, причинена от кокаина. В реални условия токсичността на дрогата се определя от токсичността на всички присъствуващи в нея вещества и на практика тя винаги е значително по-голяма от тази на чистия наркотик. Най-често уличната дрога е толкова нечиста, че употребата и силно напомня на руска рулетка. Смята се, че една от възможните причини за смърт сред опиоманите е отравянето от присъствуващите в дрогата хинин, барбитурати и пр.
avatar
black_vi

Брой мнения : 547
Join date : 05.04.2008
Age : 26
Местожителство : kazanlak

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: НАРКОТИЦИТЕ...

Писане  black_vi on Съб Юни 28, 2008 5:28 pm

КОКАИН- ЕФЕКТИ
Кокаинът има два основни ефекта, между които няма никаква връзка - той е едновременно локаланестетик и стимулант. Първият ефект е обусловен от влиянието му върху натриевите канали на нервното влакно; той ги запушва и така пречи на сигнала за болка да се разпространи. Влиянието на кокаина върху психиката е свързано с инхибиращото му действие върху обратния транспорт на допамина, норадренапина и в по-малка степен на серотонина. Увеличената концентрация на медиатори в синапсите води до възбуждане на нервните клетки. В учебника на Гудман и Джилман за кокаина е казано следното: "Субективните ефекти на кокаина включват повдигане на настроението, което често достига степен на еуфорична възбуда. Той предизвиква забележимо намаляване на чувството за глад, нечувствителност към болката, и се смята за най-силното средство против умората, което е известно; човек изпитва приятно чувство на голяма мускулна сила и повишени умствени способности." Ефектите на кокаина много силно приличат на тези на амфетамина, като разликата е в продължителността им; при кокаина тя е от порядъка на 0.5 до 1 час, в сравнение с няколко часа при амфетамина. Чувството на еуфория, изпитвано при смъркане или подкожна инжекция, се появява относително меко и е още по-слабо при перорално приемане. Пушенето на крек или венозната инжекция, обаче, предизвикват остра и силна еуфория, донякъде сравнима по сила с опиатната. Уйлям Бъроуз описва това усещане в едно медицинско списание: "Кокаинът е най възбуждащата дрога, която съм използувал някога. Еуфорията е съсредоточена в главата. Може би дрогата активира връзките на удоволствието направо в мозъка. Подозирам, че електрически ток в това място ще доведе до същия ефект. Пълното усещане от кокаина може да се почувствува само при венозна инжекция. Приятният ефект не продължава повече от 5 - 10 минути. Ако се инжектира подкожно, бързото му елиминиране намалява ефекта. Това е двойно по-вярно за смъркането." При съвместното инжектиране на кокаин и хероин (speedball) кокаиновата възбуда се компенсира от отпускането, причинено от хероина. Любопитно е, че този коктейл е плод на усилията на лекарите от края на 19 в. да лекуват морфинистите чрез постепенна замяна на морфина с кокаин, но още тогава е станало ясно, че последствията от употребата на тази комбинация са разрушителни. Понякога в литературата се среща твърдението, че кокаинът предизвиква халюцинации. Действително, по време на интоксикацията при затворени очи или в тъмна стая се наблюдават проблясъци с форми на линии, геометрични фигури и звезди, подобни на това, което всеки може да види при удар или натиск върху очната ябълка (не случайно изразът за чувството, изпитвано при удар, е "видя звезди посред бял ден"). Това са т.нар. фосфени, които могат да бъдат разглеждани като елементарни халюцинации; във всеки случай те нямат нищо общо със сложните видения, причинени от класическите халюциногени. Халюцинациите, характерни за кокаиновата психоза, се получават обикновено само след продължителна употреба на големи дози кокаин. Кокаинът има репутацията на силен афродизиак. Очевидно е, че неговите свойства на стимулант се проявяват и в такава дейност като секса, но резултатите понякога са обратни. На разни хора той действува твърде различно, като при мъжете ефектът му по-често е близък до желания. Във всеки случай, сексуалната мотивация определено има голяма роля за широкото разпространение на кокаина. При жените действието му е по-скоро негативно: "Ставам твърде откачена, за да мога да оценя секса." При твърде честа употреба това изказване става валидно и за двата пола.
avatar
black_vi

Брой мнения : 547
Join date : 05.04.2008
Age : 26
Местожителство : kazanlak

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: НАРКОТИЦИТЕ...

Писане  black_vi on Съб Юни 28, 2008 5:30 pm

АМФЕТАМИНИ
Името амфетамин е съкращение от Алфа-Метил-Фенил-ЕТилАМИН. Много от веществата, които съдържат тази структурна единица, имат действие, наподобяващо това на кокаина. Отдавна са били известни различни растителни продукти, които съдържат амфетаминоподобни вещества, но тяхното широко разпространение датира от времето на Втората световна война. Те не са така престижни като кокаина; често за тях се казва, че "амфетамините са кокаина на бедните."
ЕФЕКТИ И ТОКСИЧНОСТ
Ефектът на амфетамините върху психиката е свързан с тяхното влияние върху серотониновите и най-вече катехоламинови синапси. Амфетамините увеличават отделянето на невромедиатори и едновременно инхибират обратното им транспортиране в клетките. Резултат от това е силно увеличеното количество на серотонин, норадреналин и допамин, което води до възбуда и еуфория. В цитирания учебник на Гудман и Джилман за амфетамина е казано: "Главните резултати от оралната доза... са следните: бодрост, живост и намалено чувство за умора; приповдигнато настроение. повишена инициативност, увереност и способност за концентриране; често възбуда и еуфория; увеличена моторна и речева активност... Подобряват се физическите способности, например при спортисти. Тези ефекти не са неизменни и могат да бъдат обратни при свръхдоза или продължителна употреба." Ако се сравни този пасаж с описанието на ефекта на кокаина, се вижда, че разликата е трудно уловима. Същественото отличие е повишената продължителност на амфетаминовото действие - обикновено около 6 часа. Повече или по-малко това описание се отнася и за повечето от природните и синтетичните амфетамини; най-силен е стимулиращият ефект на амфетамина и метамфетамина, а най-слаб - на ефедрина и синтетичните анорексигени. Любопитно е, че амфетаминът действува успокоително на твърде буйните и нервни деца - но не възрастни; подобен бе и ефектът му върху една позната на автора котка. Амфетамините, макар и по-рядко, се пушат или се вземат венозно, при което продължителното действие и ниската им цена ги правят по-опасни от кокаина. При венозно въвеждане на преден план излиза еуфорията; сравняват я с оргазъм, а някои мъже даже имат спонтанна еякулация. Д-р Джон Крамер, изследвал този проблем, пише: "Ефектът се отличава от ефекта на оралните амфетамини не само количествено, но и качествено... дози от 20 до 40 mg. на инжекция се вземат по един път на ден или два. Дни или седмици могат да минат между инжекциите. Постепенно... дозите се увеличават, а инжекциите зачестяват... След няколко месеца се достига до типичната схема: човекът (наричан вече speed freak) си инжектира дрога няколко пъти на ден, всеки път по няколкостотин mg и остава буден постоянно за 3 до 6 дни, ставайки все по-напрегнат, треперещ и параноичен... Вземането се прекъсва само от пропадания в много дълбок сън, който продължава един или два дни. След събуждането инжекциите отново започват. Периодите на продължителна будност могат да бъдат удължени до седмици, ако човек успее да поспи поне по час на ден... Подтискането на апетита може да бъде толкова силно, че човек да се затруднява от самия акт на преглъщането." Почти неизбежният край на пушенето и венозните инжекции е психоза, много сходна с кокаиновата; тя може да бъде предизвикана даже от само една висока доза. Типични прояви на психозата са маниите за преследване или всемогъщество и зоопсиите. Следствие от параноичното поведение са честите прояви на немотивирано насилие. Особено опасно в този смисъл е съвместното инжектиране на амфетамин и барбитурати. Един от неговите любители казва: "Барбитуратите те правят да искаш да излезеш на улицата и да риташ задници. Амфетаминът ти дава енергията да станеш и да го направиш." Подобен ефект има и приемането на амфетамини с алкохол; тази комбинация е наречена дискодрога, тъй като се използува - съзнателно или не - от много от посетителите на големите дискотеки. Смъртната доза на амфетамина е силно индивидуална, като някои хора, особено тези със сърдечни заболявания, са особено чувствителни към него; едно изследване показва, че при 6 души, починали вследствие на вземане на амфетамин, тя е варирала от 5 до 630 mg. Ефектът от свръхдоза амфетамин се изразява в треска, силно главоболие, загуба на съзнание и подтискане на дишането; смъртта най-често настъпва от сърдечен удар или вътрешни кръвоизливи. Амфетаминът е първото вещество, широко употребявано от спортистите като допинг. Като оставим настрана етичната страна на проблема, една от причините за забраната му са били многото случаи на внезапна смърт по време на напрегнатата спортна борба; негови жертви са станали много известни за времето си състезатели. Даже умерената хронична употреба на амфетамини може да причини високо кръвно налягане, аритмии, лесна възбудимост, безсъние, безпокойство и агресивност. Загубата на апетит води до сериозна загуба на телесно тегло, която може да достигне до 10 -15 kg; недохранването води до поява на язви, които трудно се лекуват. Тези ефекти могат да се появят и при перорална употреба. Особено опасно е вземането на амфетамини едновременно с такива храни, които съдържат много тирозин - някои видове сирене, черен дроб, червено вино и др. Проведените изследвания са показали, че хроничната употреба на амфетамини по време на бременността може да доведе до раждане на деца с определени отклонения от нормата. Много хора могат продължително да вземат перорално амфетамин без да увеличават дозата, но други скоро са принудени да поглъщат цяла шепа таблетки, за да поддържат усещанията, с всички произтичащи от това последствия. За нормален човек доза от 120 mg може да бъде смъртоносна, но след развиване на толерантност организмът издържа дневна доза над 1 g. Амфетамините не предизвикват физическа зависимост, но при по-лабилните личности създадената психическа зависимост, особено при пушене и венозни инжекции, може да бъде изключително силна. Приликата с кокаина е почти пълна; подобна е и схемата на потребление на рундове. Амфетаминовият абстинентен синдром се изразява в умора и депресия; тези симптоми отзвучават за седмица, но понякога депресията може да се задържи месеци наред и да доведе до опити за самоубийство. Много автори смятат, че амфетамините, макар и рядко да убиват, са не по-малко опасни от кокаина.
avatar
black_vi

Брой мнения : 547
Join date : 05.04.2008
Age : 26
Местожителство : kazanlak

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: НАРКОТИЦИТЕ...

Писане  black_vi on Съб Юни 28, 2008 5:32 pm

КАНАБИС

Канабис подготвен за пушенеЕдно широко разпространено мнение е, че марихуаната е опасна не толкова сама по себе си, а като път към по-сериозната дрога. Това твърдение се оспорва от мнозина, тъй като напомня стария виц, че всички убити през войните са пострадали, понеже са яли преди това краставици. Въпреки това, марихуаната продължава да е в центъра на жарките спорове за или против легализацията на леките наркотици и затова си струва да бъде отделено повече внимание на нея и на другите подобни продукти, които се получават от конопа.
Ефекти
Ефектите на канабиса съществено се отличават както от тези на опиатите, така и от класическите халюциногени като LSD, мескалин и т.н. Канабисът не предизвиква такава силна еуфория като опиатите, нито така силно засяга съзнанието като типичните халюциногени. Поради тези причини той представлява отделен клас в класификацията на психофармакологичните агенти. През последните 50 години са синтезирани стотици синтетични производни на канабиноидите в търсене на нови болкоуспокояващи и седативни лекарства, но тези изследвания са дали досега малък резултат; причината затова бе пълната неяснота по въпроса за механизма на действие на канабиноидите. Неотдавна изследванията в тази област силно се оживиха от откритието на специфичен рецептор в главния мозък, върху който те въздействуват. Първите описания на свойствата на канабиса, дадени от членовете на Клуба на Хашишините, са доста преувеличени и възторжени, както е било прието в романтичния 19 век; освен това, усещанията от големите дози хашиш, употребявани тогава, доста се различават от ефектите на по-слабата марихуана, която е популярна днес. Едно от най-добрите и пълни описания на психологичните ефекти на марихуаната е дадено от американския психиатър Уолтър Бромбърг през 1934 г. То е основано на многобройни наблюдения и разговори с хора, употребяващи марихуана, както и на собствения опит на Бромбърг: "Интоксикацията започва с период на безпокойство около 10 до 30 минути след пушенето, през който пушачът понякога развива страх от смъртта и безпокойство с неясна причина, свързано с напрегнатост и повишена активност. След няколко минути той започва да се чувствува по-спокоен и скоро окончателно достига до еуфория; става бъбрив, доволен, радостно възбуден, изненадващо чувство на лекота в крайниците и тялото, смее се експлозивно и неконтролируемо, понякога без ни най-малка причина, има впечатлението, че речта му е остроумна и блестяща. Бързата смяна на мислите дава впечатление за брилянтна мисъл, но настъпва объркване, когато се опита да си спомни за какво точно си е мислил, може да се появят визуални халюцинации... безформени проблясъци от светлина с блестящи цветове, които възникват и се развиват като геометрични фигури, форми, човешки лица и сложни картини. След повече или по-малко време, което е около 2 часа, пушачът става сънлив, изпада в сън без сънища и се събужда без физиологични последици и с ясна памет за случилото се по време на интоксикацията." Към горното описание могат да се добавят още някои съществени подробности. Ефектът от пушенето продължава от 2 до 4 часа, а при поглъщане - от 4 до 12 часа. При начинаещите първоначалното безпокойство може да бъде смекчено от подкрепата на приятели; опитните пушачи го определят като щастливо безпокойство. Интоксикацията повишава чувствителността към външни стимули -цветовете изглеждат по-ярки, неща, които по-рано не са били забелязвани, сега се изпълват със значение. Както са показали изследванията, това не се дължи на повишена чувствителност на сетивата, а на новото различно отношение към възприеманите неща. Променя се чувството за време - минути може да се сторят цял час. Канабисът предизвиква силно нарушение на кратковременната памет, което води до описаната по-горе разпокъсаност на мислите и изказа - по средата на изречението човек забравя какво е искал да каже. Понякога се наблюдава раздвояване на съзнанието, при което част от личността се държи като обективен наблюдател на собственото си състояние. Докато част от съзнанието е обзета от параноични мисли, другата част може даже да им се присмива. Винаги присъствуващата степен на обективно осъзнаване помага на опитните пушачи да съхранят адекватно отношение към обкръжението. Твърди се, че някои от тях могат при необходимост с волево усилие да излязат от психозата. Марихуаната не възбужда сладострастни желания - тя просто прави секса по-различен. Много хора я използуват именно за да преживеят по нов и по-различен начин своята сексуална връзка, когато тя е заплашена от една често срещана опасност - скуката и еднообразието. Репутацията на канабиса като освободител на греха в голяма степен се дължи на снемането на социалните табута, при което излиза наяве присъщата на всеки нормален човек сексуалност. Още от книгата на Бодлер е известно и всички съвременни изследователи единодушно го подчертават, че марихуаната просто проявява съществуващото преди това сексуално отношение към хората от другия (или същия) пол - тя помага да се преодолеят задръжките към човек, който вече ни е симпатичен, но ако съществуващото чувство е антипатия, тя само го засилва. Променя се възприемането на изкуството; много артисти смятат, че канабисът ги стимулира. Милтън Мезроу, джазов саксофонист, описва това така: "Всички ноти се изнизваха от инструмента ми, като че ли са били вече готови в него, хлъзгаха се и се смесваха, така че трябваше само малко да духна и да ги изпратя по пътя им, всяка веднага след другата, винаги навреме и без никакво усилие... Чувствувах, че мога да свиря години наред, без да ми липсват теми и енергия". Едва ли можем да се съмняваме в субективните усещания на артиста, но не винаги нещата изглеждат толкова добре в очите на страничния наблюдател, т. е. на публиката. В големи дози канабисът предизвиква видения, които са послужили като благодарна тема за безбройните хашишни откровения, с които са пълни книгите от миналия век, напр. Граф Моите Кристо. Първата научна публикация на известния физик Робърт Ууд е била посветена на хашиша. Още като студент в Кеймбридж той трябвало да напише курсова работа по психология. Тази наука му била скучна, но решил да съчетае полезното с приятното като вземе хашиш и опише преживяванията си; ето фрагмент от тях: "След това аз се наслаждавах на нещо като метемпсихоза. Всяко нещо или животно по мое желание можеше да стане мое тяло. Помислих си за лисица и веднага се превърнах в това животно. Отчетливо чувствувах, че съм лисица, виждах своите дълги уши и пухкава опашка и с някакво вътрешно чувство усещах, че цялата ми анатомия съответствува на организма на лисица. Изведнъж гледната ми точка се измени. Стори ми се, че очите ми се намират в устата. Погледнах през отворените челюсти и видях два реда остри зъби; затворих уста и вече нищо не виждах. Към края на бълнуването въртящите се образи се появиха отново и започна да ме преследва едно странно създание на моя разум, което се появяваше всеки няколко секунди. Това беше образ на кукла с две лица и цилиндрично тяло, което на края се събираше в острие. Тази кукла не се променяше. На главата имаше нещо като корона, а самата тя беше боядисана в зелено и кафяво на син фон. Изражението на янусообразното лице беше през цялото време едно и също, точно както украшенията по нея." Всичко, казано дотук, се отнася за действието на продуктите, получени от сортове коноп с високо съдържание на ТНС. Голямата част от канабиса, продаван у нас, не притежава тези свойства, тъй като съдържа малко от активната смола. Ефектът от изпушването на една такава цигара се изразява предимно в чисто физиологични усещания като замайване и чувство за тежест; донякъде това преживяване напомня въздействието на алкохола, но е лишено от неговите неприятни странични ефекти. Разказите за това, че "ганджата беше много силна и започнах да повръщам", означават просто, че това е било всичко друго, но не ганджа; истинският канабис е силен антиеметик, т. е. средство против повръщане. Научно необоснованото приравняване на канабиса със силните наркотици сериозно пречи на обективното изясняване на неговия лечебен потенциал. Според заключението на федералния съдия Френсис Янг "марихуаната, в естествената си форма, е най-безопасното терапевтично средство, което някога е било познато на човечеството." Освен че канабисът се използува от болните от рак и СПИН като антиеметик, има данни затова, че той има и антитуморно и антибиотично действие. Канабисът понижава вътреочното налягане, което помага на болните от глаукома. По този повод в САЩ е имало един съдебен процес, превърнал се в прецедент. Един млад човек бил обвинен, че отглежда коноп в двора си, но спечелил делото, понеже доказал, че е болен от глаукома и марихуаната му помага да я лекува. Канабисът се използува отдавна в медицината на много народи, но за съжаление досега не е проведено съвременно изследване на потенциалните му лечебни приложения. Причината затова е в явното предубеждение към него от страна на официалните власти в развитите страни, фармацевтичните фирми също са против легализирането на канабиса като лекарство, тъй като той не може да бъде патентован, т. е. експлоатиран от тях, и само ще им прави конкуренция със своята лесно достъпност и ниска цена.
avatar
black_vi

Брой мнения : 547
Join date : 05.04.2008
Age : 26
Местожителство : kazanlak

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: НАРКОТИЦИТЕ...

Писане  black_vi on Съб Юни 28, 2008 5:39 pm

LSD
ЕФЕКТИ
Лесно е да се забележи структурното сходство на индолните халюциногени със серотонина (5НТ). Повечето от другите индолни съединения, описани в следващата глава, са агонисти на серотонина, но LSD изглежда е агонист-антагонист. Смята се, че неговите психологични ефекти се дължат на свързването му с т. нар. 5-НТ2 рецептори в главния мозък. Първите ефекти след поглъщането на LSD са свързани с действието му върху периферната нервна система. Те са общо взето не много силни и се изразяват в разширяване на зениците, увеличаване на пулса и кръвното налягане; често се появяват потене и саливация, понякога гадене и повишаване на телесната температура. В психичната сфера ефектите на LSD засягат възприятията, настроението, връзката с околната среда и Цялостта на личността. Смята се, че, особено в големи дози, той изважда на повърхността образи от дълбините на човешкото подсъзнание. Читателите, които се интересуват от този аспект на действието му, могат да се обърнат към книгите на д-р Станислав Гроф, които са достъпни у нас в руски превод. Този въпрос изисква твърде задълбочено разглеждане, затова тук ще бъдат описани само по-повърхностните изменения, причинени от умерени дози LSD. Най-забележителни са визуалните явления, които обикновено започват с ехо-картини, които бързо прогресират до илюзии и след това до елементарни халюцинации, петна, линии, точки и т.н. С развитието на психозата се появяват истински халюцинации; всъщност става дума за псевдохалюцинации, тъй като човек ясно съзнава, че тяхната причина е LSD. Предметите, разстоянията, цветовете изглеждат изкривени; обикновено цветовете са по-ярки, но в депресивната фаза на психозата стават сивкави и безизразни. Халюцинациите започват като точки, проблясъци, вълни, ленти, петна, кръгове, спирали, и постепенно еволюират до добре изразени предмети, животни, хора и цели картини. Звуковите явления обикновено се изразяват в повишаване на чувствителността - слабите звуци се възприемат като силни, отекващи и изпълващи цялото пространство. Вкусовите и обонятелни илюзии са редки; по-чести са тактилните илюзии и халюцинации - напр. един човек чувствувал, че се е напикал и слиповете му са мокри. Много характерни са синестезиите; при тях дразнения на някои от сетивата предизвиква реакция на другите сетива - например звуците се виждат, цветовете се миришат и т.н. Съществена част от ефекта на LSD са промените в схемата на тялото; цялото тяло или части от него изглеждат променени като форма, размери, разположение или просто липсващи. Тялото се възприема като увеличено или най-често като намалено; тогава човек е убеден, че дрехите му са много големи или че не може да достигне даже до бравата на вратата. Чувството за време се променя така, че човек го възприема забързано или напротив, забавено почти до пълно спиране. През цялото време са характерни промени в настроението; обикновено то се мени от еуфория до депресия, като първата е все пак преобладаваща, тъй като човек обикновено е пленен от красотата и необичайността на халюцинациите. Еуфорията може да се излее като идиотски, неконтролируем смях; тези, които в ежедневието обикновено са подтиснати, могат да станат твърде активни и опасни за околните и най-вече за себе си. Описанията на ефектите на LSD в жълтата преса изобилствуват с хора, които скачат от прозорците, убедени, че могат да летят; това е малко вероятно, но наистина е имало един такъв случай. Понякога цялостното чувство е на подтиснатост и депресия и в такова състояние някои хора са извършили самоубийство; тези случаи заслужават особено внимание и ще бъдат обсъдени по-долу. В разгара на психозата могат да се проявят безпокойство и паника; понякога цялото преживяване може да бъде по-скоро страшно. Някои хора изпадат в ужас от мисълта, че психозата ще продължи вечно и те са станали напълно луди. Въпреки драстичните промени във възприятията и настроението, огромната част от хората съзнават, че всичко, което изпитват, е резултат от действието на веществото; това осъзнаване може да изчезне само при твърде високи дози. Цялостта на личността често е нарушена, донякъде поради силните нарушения в схемата на тялото; често се наблюдава шизофреноподобно раздвояване на личността, но като цяло психозата от LSD не прилича много на истинската шизофрения. Често се подчертава, че LSD повишава удоволствието от възприемането на изкуството и това без съмнение силно е допринесло за неговата известност сред интелектуалците. Ето едно свидетелство: "Обикновено аз не съм много чувствителен към музиката. Този път обаче, легнал на кушетката, започнах изключително дълбоко да чувствувам звуците от записа на Монтоя. Това беше много повече от музика: цялата стая бе изпълнена със звуци, които бяха едновременно възприятия - сладки, нежни и чувствени - които ми се струваше, че извират някъде дълбоко от мен. Чувствувах се напълно слят с музиката, движех се заедно с акордите. Всичко, което казвах или чувствувах, беше някак неразривно взаимосвързано. Това беше чиста синестезия и аз бях част от този синтез. Изведнъж узнах, че това, което едновременно беше китара, звуци, ухото, което ги възприема, организма, който реагира на тях, е най-дълбоко почувствуваното естетическо преживяване, което съм имал някога." Въпреки възторжените твърдения на Лиъри, у повечето хора психозата рядко води до изблици на сексуалност. Понякога, обаче, малко преди да изчезне действието на LSD се засилват сетивните възприятия; хората, които са правили секс в този момент, смятат, че това е едно изключително преживяване. Съществено е да се отбележи, че ефектите на LSD силно зависят от обкръжението. Те най-добре се проявяват в тъмна стая и спокойна обстановка; при опит за съсредоточаване върху някакъв проблем или предмет ефектите могат значително да намалят силата си. За приятното протичане на експеримента важна е уютната обстановка и компанията на доброжелателни хора. Лиъри особено е подчертавал, че цялостният резултат силно зависи от тези на пръв поглед странични фактори, за което е бил обвиняван в научна необективност от тогавашните авторитети в психологията. Независимо от лудориите на Лиъри, не трябва да се забравя, че той е един от първите учени, които сериозно и систематично са започнали да изучават ефектите на LSD.
avatar
black_vi

Брой мнения : 547
Join date : 05.04.2008
Age : 26
Местожителство : kazanlak

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: НАРКОТИЦИТЕ...

Писане  black_vi on Съб Юни 28, 2008 5:41 pm

No


Последната промяна е направена от black_vi на Съб Юни 28, 2008 8:12 pm; мнението е било променяно общо 1 път
avatar
black_vi

Брой мнения : 547
Join date : 05.04.2008
Age : 26
Местожителство : kazanlak

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: НАРКОТИЦИТЕ...

Писане  Able on Съб Юни 28, 2008 7:18 pm

Теорията я знаем, може да започваме и практиката
btw хубав аватар wink
avatar
Able

Брой мнения : 52
Join date : 10.04.2008
Age : 27
Местожителство : Nowozagorowo

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: НАРКОТИЦИТЕ...

Писане  black_vi on Съб Юни 28, 2008 8:15 pm

ako ti e qsna..mn hubavo za teb.. no mn hora upotrebqvat tezi ne6ta bez da sa naqsno s posledstviqta...deistvieto i efektite ot drogata
PS:ms wOw
avatar
black_vi

Брой мнения : 547
Join date : 05.04.2008
Age : 26
Местожителство : kazanlak

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: НАРКОТИЦИТЕ...

Писане  p0pi_kz on Съб Юни 28, 2008 11:37 pm

хаххх виле ти изобщо прочете ли кфо си написали душата
някои хора употребяват ......
да ти напомня нещо думата КАНАБИС angryyy 114
avatar
p0pi_kz

Брой мнения : 291
Join date : 21.04.2008
Age : 25
Местожителство : КаzanLъk ee

Вижте профила на потребителя http://www.impulse.bg/devilish_inl0ve

Върнете се в началото Go down

Re: НАРКОТИЦИТЕ...

Писане  p0pi_kz on Съб Юни 28, 2008 11:39 pm

black_vi написа:ako ti e qsna..mn hubavo za teb.. no mn hora upotrebqvat tezi ne6ta bez da sa naqsno s posledstviqta...deistvieto i efektite ot drogata
PS:ms wOw

хаххх виле ти изобщо прочете ли кфо си написали душата
много хора употребяват ......
да ти напомня нещо думата КАНАБИС angryyy 114
avatar
p0pi_kz

Брой мнения : 291
Join date : 21.04.2008
Age : 25
Местожителство : КаzanLъk ee

Вижте профила на потребителя http://www.impulse.bg/devilish_inl0ve

Върнете се в началото Go down

Re: НАРКОТИЦИТЕ...

Писане  p0pi_kz on Съб Юни 28, 2008 11:43 pm

ЗАЩО ХОРАТА СЕ ДРОГИРАТ?
За някои причината за това е непонятна, а други биха отгово­рили, че по-скоро не е ясно защо не всички го правят. Въпросът да­ли става дума за нещо, присъщо на човешката природа, или, нап­ротив, за отклонение от природните норми, не е случаен. От него­вия отговор зависи отношението на цялото общество към извънмедицинската употребата на психоактивни вещества. В интерес на истината, огромната част от хората по света се дрогират, като алкохолът, кофеинът и тютюнът несъмнено са най-разпространените наркотици. Очевидният факт, че дрогите съпътствуват чове­чеството през цялата му история, би трябвало да ни говори, че ед­ва ли става дума за нещо преходно и случайно.
avatar
p0pi_kz

Брой мнения : 291
Join date : 21.04.2008
Age : 25
Местожителство : КаzanLъk ee

Вижте профила на потребителя http://www.impulse.bg/devilish_inl0ve

Върнете се в началото Go down

Re: НАРКОТИЦИТЕ...

Писане  black_vi on Съб Юни 28, 2008 11:51 pm

az sam pu6ila koz .. no puk bqh naqsno ak deistva i tnt drunken drunken drunken mn e qkoo
No puk toi e mn po bezvreden ot cigarite... v nqkoi zabutani strani go izpolzvat za lekarstvo... drunken Rolling Eyes
avatar
black_vi

Брой мнения : 547
Join date : 05.04.2008
Age : 26
Местожителство : kazanlak

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: НАРКОТИЦИТЕ...

Писане  p0pi_kz on Нед Юни 29, 2008 12:57 am

black_vi написа:az sam pu6ila koz .. no puk bqh naqsno ak deistva i tnt drunken drunken drunken mn e qkoo
No puk toi e mn po bezvreden ot cigarite... v nqkoi zabutani strani go izpolzvat za lekarstvo... drunken Rolling Eyes


според теб безвреден ли е щом е с нариоцателното име "наркотик" Suspect
avatar
p0pi_kz

Брой мнения : 291
Join date : 21.04.2008
Age : 25
Местожителство : КаzanLъk ee

Вижте профила на потребителя http://www.impulse.bg/devilish_inl0ve

Върнете се в началото Go down

Re: НАРКОТИЦИТЕ...

Писане  black_vi on Нед Юни 29, 2008 1:02 am

awe.. dokazano e 4e nqkoi narkotici nqmat nikakvo otricatelno deistvie ... kato naprimer LSD ..
avatar
black_vi

Брой мнения : 547
Join date : 05.04.2008
Age : 26
Местожителство : kazanlak

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: НАРКОТИЦИТЕ...

Писане  LilSnoOpY on Нед Юни 29, 2008 10:05 am

albino albino albino Бял прах хоп магистралката готоаА !!! king

_________________
Fuck you bitch! leave me alone, walk on...get the fuck on...
avatar
LilSnoOpY
Admin

Брой мнения : 386
Join date : 27.03.2008
Age : 27

Вижте профила на потребителя http://lilsnoopy.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

Re: НАРКОТИЦИТЕ...

Писане  black_vi on Нед Юни 29, 2008 10:12 am

takiva raoti ne mislq da probvam.. Very Happy
Samo trevi4ka ot vteme na vreme... speaker bob rendeer
avatar
black_vi

Брой мнения : 547
Join date : 05.04.2008
Age : 26
Местожителство : kazanlak

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: НАРКОТИЦИТЕ...

Писане  p0pi_kz on Нед Юни 29, 2008 12:15 pm

Suspect Suspect Suspect че ти нямаш ли райграс във градината ма булка.. скуби от нея signnn wav
avatar
p0pi_kz

Брой мнения : 291
Join date : 21.04.2008
Age : 25
Местожителство : КаzanLъk ee

Вижте профила на потребителя http://www.impulse.bg/devilish_inl0ve

Върнете се в началото Go down

Re: НАРКОТИЦИТЕ...

Писане  black_vi on Нед Юни 29, 2008 1:02 pm

Mnoo qsno ... Laughing
Raigras.... cvetq.. magdanoz..... kvoto mi padne afro
Su6a tamm.... i bob drunken drunken :d
avatar
black_vi

Брой мнения : 547
Join date : 05.04.2008
Age : 26
Местожителство : kazanlak

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: НАРКОТИЦИТЕ...

Писане  p0pi_kz on Нед Юни 29, 2008 8:57 pm

офф то и аз таакаа 105
avatar
p0pi_kz

Брой мнения : 291
Join date : 21.04.2008
Age : 25
Местожителство : КаzanLъk ee

Вижте профила на потребителя http://www.impulse.bg/devilish_inl0ve

Върнете се в началото Go down

Re: НАРКОТИЦИТЕ...

Писане  awake on Пон Юни 30, 2008 11:55 am

ako ne ste vijdali kak deistvat sichki tiq vidove narkotici gledaite filma Fear and Loathing in Las Vegas tam mnogo tochno e pokazno deistvieto na dosta vidove narkotici.
avatar
awake

Брой мнения : 70
Join date : 19.04.2008
Местожителство : At The Top Of The World

Вижте профила на потребителя http://www.myspace.com/comat0se

Върнете се в началото Go down

Re: НАРКОТИЦИТЕ...

Писане  Sponsored content


Sponsored content


Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите